ElevPC/SkolPC

En dator till varje elev, 1-1 system.

Ett IKT eller ElevPC projekt skall genomföras, C2CIT kan hjälpa er med allt, från att ha klara pedagogiska mål till rätt hårdvara, försäkringar, support och en plan för vad som skall hända efter de 3 år som avtalet löper.Att gå från ett fåtal datorer på skolan till flera hundra bärbara ElevPC/SkolPC innebär utmaningar. Personal kanske måste utbildas i hur de tillämpar SkolPC i den pedagogiska utbildningen och elever, lärare och även leverantörer måste kunna kommunicera på ett enkelt och lättförståeligt sätt, t ex genom en skolportal.

Genomförandet av ett ElevPC/SkolPC projekt

En datormodell som passar just Er skolas behov och krav. C2CIT erbjuder produkter från alla större tillverkare.

Hur skall ElevPC/SkolPC datorerna förvaras?
Hur skall datorerna ansluta till nätet, trådlöst?
Hur klarar nätet hundratals datorer och är det säkert?
Hur säkert är lärarnätverket och vilka rutiner behövs när eleverna har ElevPC?

Det administrativa för skolan

Med hundratals, ElevPC/SkolPC blir administrationen en utmaning.

Hur skall försäkring, support och garantiärenden administreras?

För en skola kan belastningen på administrationen bli hög. C2CIT kan hantera detta.

Den pedagogiska utbildningen

Personalen kan behöva utbildas så att de har kunskaper i hur man använder ElevPC/SkolPC i den pedagogiska utbildningen. C2CIT kan hjälpa er hitta rätt lösning för utbildningen och för kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar.

Fullt utvecklad IKT i skolan börjar med ElevPC/SkolPC, men bör inte stanna där. Ni borde ta steget fullt ut för att få maximal utväxling på Er investering se till att maximera utbudet på alla de pedagogiska lösningarna som C2CIT tillhanda har.

Vi på C2CIT erbjuder en helhetslösning, från början till slut och fortsatt samarbete. Kontakta oss för mer information.