IT för skolan

C2CIT har lång erfarenhet av IT i skolmiljö, 1-1 ElevPC system.

Vi samarbetar idag med många skolor runt Stockholm. Det handlar om drift och underhåll av servers och datorer med fokus förenklingar på skolvärldens speciella krav, exempelvis säkerhetskrav i nätverken, det handlar om att förse läroverk och skolor med verktyg som underlättar i det pedagogiska arbetet.

Några av de områden som är högaktuella idag är:

Elevdatorer, IKT

Interaktiva Skrivtavlor

Pedagogiska utbildningar.

Vill ni veta mer kontakta oss!